Service Team Lead

Job Description

Hovedmålsettinger


 

Ansvar å utvikle og lede service avdelingen. Støtte opp om salg av produkter og løsninger basert på Eaton sin produkt portefølje og systemer til kunder innen segmentene næring, industri, elverk og marine / offshore.

Under dette hører bl.a.:

 • Personalansvar for service teamet
 • Rapportere til ansvarlig servicesjef
 • Resultatansvar innen området service kontrakter, reparasjoner, reservedeler og batteriskift
 • Oppfølging av leveranser og kundekontakt i samband med dette
 • Kontakt mot underleverandører og egne fabrikker
 • Gjennomføre serviceoppdrag i henhold til kundeavtaler.
 • Sørge for og inngå i vaktordning som sikrer 24 timer/365 dager service i henhold til kundeavtaler.
 • Service som sikrer måltallene innenfor DB/DG som definert iht. måltall for bedriften.

Ansvar og myndighet

 • Koordinere og fordele innkommende fortløpende service og oppstarter i gruppa i samarbeid med servicesjef.
 • Fordele og gjennomføre serviceoppdrag i gruppa i henhold til kundeavtaler og bedriftens målsetting.
 • Fordele og gjennomføre vaktordning i samarbeid med servicesjef i henhold til 24timer/365dager service.
 • Følge opp i samarbeid med servicesjef våre servicemedarbeidere med hensyn til gjennomføring av gitte oppdrag, rapportering og fakturering..   

Oppgaver

 • Svare på tekniske spørsmål vedr. UPS
  Fordele gitte oppdrag i gruppa.
  Gjennomføre serviceoppdrag i henhold til kunde avtaler.
 • Delta i gruppens vaktordning.
 • Nødvendig rapportering til nærmeste leder.
 • Bidra til et sunt og riktig servicelager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifications

Krav til kompetanse

 

 • Installatør papirer
 • Ingeniør / Teknisk fagskole El. kraft.
 • Gruppe L
 • Engelsk skriftlig og muntlig.


Kvalitetssikring og Internkontroll

   

Gjøre seg kjent med prosesser innenfor egen prosess/avdeling.

 • Innrapportere forbedringsforslag /avvik 
 • Følge prosessbeskrivelser for: Service

 

#LI-MK1

We make what matters work. Everywhere you look—from the technology and machinery that surrounds us, to the critical services and infrastructure that we depend on every day—you’ll find one thing in common. It all relies on power. That’s why Eaton is dedicated to improving people’s lives and the environment with power management technologies that are more reliable, efficient, safe and sustainable. Because this is what matters. We are confident we can deliver on this promise because of the attributes that our employees embody. We’re ethical, passionate, accountable, efficient, transparent and we’re committed to learning. These values enable us to tackle some of the toughest challenges on the planet, never losing sight of what matters.

Job: Sales

Region: Europe, Middle East, Africa
Organization: Sales EMEA

Job Level: Individual Contributor
Schedule: Full-time
Is remote work (i.e. working from home or another Eaton facility) allowed for this position?: No
Does this position offer relocation?: No
Travel: Yes, 10 % of the Time